Beskrivning

Längd 10.05m, bredd 53 cm och mönster 26,5

Finns i fyra olika mönster. Hallen blå (allmogeblå), hallen grå (grå umbra), mellankammaren grön umbra och mellankammaren pompejiansk röd