Världsarvet

De sju utvalda Hälsingegårdarna representerar en världsunik samling av mer än 1000 gårdar och ca 400 dekorerade rum på ursprunglig plats.

Världsarvsgården Gästgivars i Vallsta

dekor_gastgivars_fluga_red

Ett världsarv är en miljö som betraktas som så unik att den har betydelse för hela mänskligheten. Världsarvslistan omfattar ungefär tusen kulturarv och urvalet styrs av FN-organet UNESCO utifrån en konvention från 1972. Världsarvet Hälsingegårdar skrevs in på listan 2012, det gör hälsingegårdarna till det senaste tillskottet bland Sveriges femton världsarv.

”Unescos motivering:

De sju utvalda Hälsingegårdarna representerar en världsunik samling av mer än 1000 gårdar och ca 400 dekorerade rum på ursprunglig plats. Koncentrationen av välbevarade interiörer saknar motsvarighet.

Gårdarna visar hur oberoende bönder inom ett geografiskt begränsat område kunde kombinera en högt utvecklad byggnadstradition med en rik folklig konst i form av dekorativt målade interiörer speciellt för fest.

Gårdarna vittnar om en kultur som har försvunnit idag, men vars byggnader och interiörer med sina variationer, rikedom och kvalitet är exceptionellt väl bevarade och av enastående universellt värde.”

1800-talets mitt var en guldålder för interiörmåleri i Hälsingland. Den förhållandevis goda ekonomin bland landskapets bönder hade sin grund i inkomster från linnetillverkning och försäljning av skogsmark och avverkningsrätter utöver jordbruk och boskapsskötsel.

Gården

Gästgivars är en välbevarad gårdsmiljö med mycket gamla anor. Troligen har gården legat på samma plats, invid landsvägen, sedan medeltiden. Namnet kommer av att gården var Gästgiveri under 1600- och 1700-talen. Festbyggnaden är en parstuga i två våningar som stod färdig vid slutet av 1830-talet.

Huset dekorerades av målaren Jonas Wallström vid 1800-talets mitt och här finns den schablonmålning som legat till grund för den välkända Gästgivarstapeten. Jonas Wallström växte upp i Vallsta där han föddes 1798 och tillbringade sina läroår i Hudiksvall och Stockholm. Han återvände till hembygden 1831 och var sedan verksam som interiörmålare fram till sin död 1862. Idag betraktas Wallström som Hälsinglands främste schablonmålare. Ingen annan hanterar schablonerna med samma säkerhet som han.

Öppna Hälsingegårdar 2020

Här finns länk till en sida om  Öppna Hälsingegårdar 2020

 

Vad är på gång?